Regionale og distriktspolitiske effekter av differensiert arbeidsgiveravgift : en rapport fra «Effektutvalget»

Effektutvalget ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Utvalget har siden dette jobbet med å kartlegge effekter av statlig innsats på ulike områder. I denne rapporten presenteres noen av de analysene som har vært gjort, samt utvalgets vurderinger av disse. Utvalgets arbeid avsluttes 31. desember 2003, med en avslutningsrapport, der effekter av ulike typer statlig innsats sees i sammenheng og sammenliknes.

detaljer

Tittel Regionale og distriktspolitiske effekter av differensiert arbeidsgiveravgift : en rapport fra "Effektutvalget"
KategoriRAPPORT
Hallgeir Aalbu
Heidi Wiig Aslesen
Aadne Cappelen
Grete Rusten
Elisabeth Angell
ForfatterArild Hervik
ForfatterTor Selstad
publikasjonsår2002