Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak

NIFU-rapport 2004:09. NIFU STEP har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning anno 2004. Undersøkelsen har kartlagt og analysert 1) elevers, foreldres og læreres vurderinger av opplæringen for elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak og 2) skoleledere, læreres og foreldres vurdering av tjenestetilbudet fra PPT og Statped. Data er samlet inn gjennom spørreundersøkelser til bl.a. elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak, deres foreldre og lærere, samt fra skoleledere på disse elevenes skoler. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i vårsemesteret 2004 ved både barne- ungdoms- og videregående skoler i fem fylker.

detaljer

Tittel Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak
KategoriRAPPORT
ForfatterJens B. Grøgaard
ForfatterIda Katrine Riksaasen Hatlevik
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2004
isbn82-7218-493-1
issn1504-1824