Kunnskapssamfunnet tar form : utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets struktur

Omtale: Kunnskapssamfunnet tar form

Det har foregått en utdanningseksplosjon i Norge de siste tiårene, og stadig flere får høyere utdanning på universitets- og høgskolenivå. Utdanning er knyttet til en rekke formål i samfunnet der det viktigste er det økonomiske, det vil si arbeidsmarkedets behov for kvalifisert arbeidskraft.

Ved å sørge for at næringsliv og forvaltning får god tilgang til høyt utdannet arbeidskraft, bidrar utdanningsinstitusjonene til økonomisk utvikling både regionalt og sentralt. I tillegg bidrar utdanning til å utvikle enkeltmenneskets handlingsreportoar og produktivitet, til personlig utvikling, intellektuell vekst, toleranse og demokratisk innstilling. Veksten i utdanning er denne artikkelsamlingens hovedtema.

Ingen publikasjon tilgjengelig. Ta kontakt med NIFU.

publication details

Tittel Kunnskapssamfunnet tar form : utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets struktur
KategoriFAGBOK
Jens B. Grøgaard
Liv Anne Støren
publikasjonsår2006
isbn8202258324