Det første Reform-94-kullets overgang til arbeid etter videregående : et dokumentasjonsnotat

Arbeidsnotat 2006:19. Denne publikasjonen skal i første rekke tjene som et dokumentasjonsnotat til artikkelen ”Jevne overganger og brutte livsløp” av Jens B. Grøgaard. Artikkelen inngår i en antologi som er planlagt publisert på Cappelen Akademisk i 2006 (Grøgaard og Støren red. 2006). Antologiprosjektet er i hovedsak finansiert ved hjelp av internmidler fra NIFU STEP. Datasettet som er benyttet i dette dokumentasjonsnotatet ble etablert i tilknytning til et prosjekt som fulgte det første Reform 94-kullet over seks år etter grunnkurset i videregående. Dette prosjektet er blant annet rapportert i NIFU STEP publikasjonen ”Seks år etter” (Grøgaard, Markussen og Sandberg 2002). Prosjektet ble finansiert av det daværende Læringssenteret. Fokus i dette dokumentasjonsnotatet og i den forannevnte artikkelen er ungdommens overgang til arbeid etter videregående opplæring, og notatets formål er i første rekke å presentere detaljerte analyser og dokumentasjon som ligger til grunn for beregninger, resultater og tolkninger i artikkelen ”Jevne overganger og brutte livsløp”.

detaljer

Tittel Det første Reform-94-kullets overgang til arbeid etter videregående : et dokumentasjonsnotat
Kategori RAPPORT
Jens B. Grøgaard
publikasjonsår2006
issn1504-0887