Sosial reproduksjon i yrkesfagene. Hvordan påvirker bakgrunnsfaktorer hvilken type kompetanse yrkesfagelever oppnår?

Artikkelen undersøker betydningen av sosial bakgrunn, kjønn og innvandrerbakgrunn for hva slags kompetanse yrkesfagelevene oppnår. Analysene tyder på at elever i betydelig grad følger i sine foreldres fotspor også gjennom yrkesfaglig videregående opplæring. Yrkeskompetanse i lærefag oppnås oftest av barn av yrkesutdannete foreldre, mens yrkesfagelever med foreldre med høyere utdanning eller med en allmennfaglig videregående utdanning, oftere oppnår studiekompetanse. Jenter ender oftere opp med studiekompetanse eller med skolebasert yrkeskompetanse, mens gutter har høyere sannsynlighet for å oppnå yrkeskompetanse i et lærefag og for å ende opp uten kompetanse. Særlig store er kjønnsforskjellene i enkelte innvandrergrupper, og jenter fra Pakistan, Tyrkia, Somalia og resten av Afrika er sterkt overrepresentert blant de som har oppnådd skolebasert yrkeskompetanse.

detaljer

Tittel Sosial reproduksjon i yrkesfagene. Hvordan påvirker bakgrunnsfaktorer hvilken type kompetanse yrkesfagelever oppnår?
KategoriARTIKKEL
ForfatterHåvard Helland
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2011
issn0040-716X