Innovasjon Norge – noen utfordringer

NIFU-rapport 2008:12. Bakgrunnen for det foreliggende arbeidet er et behov ved NIFU STEP for å utvikle bedre kunnskap om Innovasjon Norge, og det er gjennomført et mindre internt finansiert prosjekt der noen sider ved Innovasjon Norge har blitt gjennomgått og skrevet ut i denne rapporten. I rapporten er det særlig lagt vekt på beskrive Innovasjon Norges rolle i det norske innovasjonssystemet og å analysere i hvilken grad innovasjonsdimensjonen er ivaretatt i selskapets forvaltning av virkemidlene. Som et ledd i dette er også målet og de politiske føringene for Innovasjon Norge gjennomgått, og det er gitt en kort beskrivelse av selskapets tjenesteportefølje.

detaljer

Tittel Innovasjon Norge - noen utfordringer
KategoriRAPPORT
ForfatterSiri Aanstad
ForfatterLisa Scordato
ForfatterOlav R. Spilling
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-604-2
issn1504-1824