Hva fremmer og hva hemmer inntektslikhet mellom innvandrere og majoritet med høyere utdanning?

Inntektsforskjeller mellom personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolkningen er påvist i flere studier, både i Norge og internasjonalt. Forskjellene har flere årsaker, som for eksempel forskjeller i utdanning eller mangelfulle ferdigheter i tilflyttingslandets språk blant innvandrerne. Andre årsaker knyttes til diskriminering, botid, i hvilken grad den humane kapitalen (utdanningen, kompetansen) er land- eller kulturspesifikk, at arbeidsgivere har mangelfullt kjennskap til utdanninger tatt utenfor Norge eller eventuell har skepsis til slike utdanninger. I denne artikkelen er kjennetegn ved den enkeltes karriereforløp vesentlige elementer i analysene. Vi undersøker bare personer som alle har høyere utdanning, og tar utgangspunkt i at det er forskjeller i arbeidsmarkedstilpasning mellom personer med innvandrerbakgrunn og majoritetsbefolkningen blant nyutdannede med høyere utdanning. Hovedspørsmålet er i hvilken grad slike forskjeller medvirker til senere inntektsforskjeller mellom minoritet og majoritet. Kan vi identifisere karrierefaktorer og -forløp som fører inn i gode sirkler, og andre faktorer som eventuelt medvirker til dårlige sirkler og svak inntektsutvikling? Er eventuelt de sistnevnte faktorene hovedforklaringen på innvandrernes svakere inntekt?

detaljer

Tittel Hva fremmer og hva hemmer inntektslikhet mellom innvandrere og majoritet med høyere utdanning?
Kategori ARTIKKEL
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2007
issn1502-4008