Praksisorienterte studietilbud: Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

NIFU-report 2011:3. Formålet med denne rapporten er å belyse samarbeid med arbeidslivet som ledd i høyere utdanning, som at studentene har utført oppgaver i en bedrift, organisasjon eller offentlig etat i et gitt tidsrom. Her formidles erfaring fra ulike faglige og nasjonale sammenhenger; Masterprogrammet i Sustainable Energy Technology ved Universitetet i Twente, Nederland, Marketing MSc-programmet ved Universitetet i Strathclyde, Skottland, Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys ved Universitetet i Stockholm og tilbudet om frivillig praksis ved Humanistisk fakultet, Universitetet i København.

detaljer

Tittel Praksisorienterte studietilbud: Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag
KategoriRAPPORT
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterRachel Louise Sweetman
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-731-5
issn1892-2597