Statlige tilknytningsformer i et internasjonalt perspektiv. Et delprosjekt for Ryssdalutvalget

NIFU skriftserie 2003:18. Denne rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), på oppdrag av Utdannings- og forskningsdepartementets Lovutvalg. Rapporten utgjør et supplement og et bakteppe for utredningsoppdraget om kvalitet på norsk universitetsforskning og høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv. Foreliggende rapport ser på hvordan forholdet mellom staten og høyere utdanningsinstitusjoner er organisert i noen utvalgte land. Videre belyses hvilke lovendringer som har forekommet de siste årene innen disse ulike organisasjonsmodellene. I tillegg vil vi forsøke å drøfte enkelte konsekvenser av de endringer som har skjedd i forholdet mellom staten og høyere utdanningsinstitusjoner.

detaljer

Tittel Statlige tilknytningsformer i et internasjonalt perspektiv. Et delprosjekt for Ryssdalutvalget
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterPeter Maassen
publikasjonsår2003
issn0808-4572