Benchmarking av finansieringen av sivilingeniørprogrammet ved NTNU: En sammenligning av programmet ved NTNU med tilsvarende studier ved tre andre utenlandske høyere utdanningsinstitusjoner

NIFU skriftserie 2003:39. I denne rapporten foretas en benchmarking av finansieringen av sivilingeniørprogrammet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Prosjektet er finansiert av NTNU. Formålet med prosjektet er å sammenligne ressursgrunnlaget for gjennomføringen av sivilingeniørprogrammet ved NTNU med andre utenlandske universiteter eller høgskoler.

detaljer

Tittel Benchmarking av finansieringen av sivilingeniørprogrammet ved NTNU: En sammenligning av programmet ved NTNU med tilsvarende studier ved tre andre utenlandske høyere utdanningsinstitusjoner
Kategori RAPPORT
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2003
issn0808-4572