Norsk og annen nordisk forskning om yrkesrettet attføring

NIFU skriftserie 2004:8. Formålet med denne rapporten er å sammenfatte norsk og annen nordisk forskning om yrkesrettet attføring på midten av 1990-tallet og frem til i dag. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Forsker Pål Børing har skrevet rapporten. Kontaktpersoner ved AAD har vært rådgiver Bent-Ole Grooss og seniorrådgiver Sverre Try. Tidsrammen for prosjektet har for øvrig vært relativt kort, og har kun utgjort 1 ½ månedsverk.

detaljer

Tittel Norsk og annen nordisk forskning om yrkesrettet attføring
Kategori RAPPORT
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2004
issn0808-4572