Studiegjennomføring og studiefrafall ved høgskolene

NIFU-rapport 2004:15. Denne rapporten omhandler studiegjennomføring og studiefrafall blant studenter ved tre- og fireårige høgskoleutdanninger. Prosjektet er finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Datamaterialet består av personer som startet én av åtte utvalgte utdanninger på høgskolenivå enten i 1994 eller 1995, og vi følger denne gruppen frem til høsten 2000, som er sluttåret i observasjonsperioden. De utdanningsgruppene vi fokuserer på er førskolelærere, lærere, siviløkonomer, ingeniører, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer.

detaljer

Tittel Studiegjennomføring og studiefrafall ved høgskolene
Kategori RAPPORT
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2004
issn0808-4572