Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: Hva kan vi lære av internasjonale erfaringer?

NIFU arbeidsnotat 2004:05. På bakgrunn av internasjonale initiativ for å utvikle et europeisk kvalifikasjonsrammeverk for å bistå i etableringen av et «European Higher Education Area» har Utdannings- og forskningsdepartementet har bedt NIFU STEP om en kartlegging av eksisterende rammeverk, og de metodiske og praktiske implikasjonene av disse sett i et norsk perspektiv. Dette notatet er resultatet av arbeidet.

detaljer

Tittel Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: Hva kan vi lære av internasjonale erfaringer?
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2004
issn1504-0887