Har arbeidserfaring betydning for studentenes jobbmuligheter etter avsluttet utdanning?

NIFU-rapport 2005:01. Hovedformålet med denne rapporten er å studere hvilken betydning tidligere arbeidserfaring har for overgang fra høyere utdanning til arbeid for nyutdannede kandidater. Resultater fra tidligere forskning antyder en positiv sammenheng mellom arbeidserfaring og utfallet på arbeidsmarkedet for studenter etter avsluttet utdanning. I denne rapporten vil vi undersøke om dette er avhengig av om kandidatene har hatt arbeid før studiene, ved siden av studiene, eller som avbrudd i studiene. Vi vil også undersøke om kandidatenes jobbmuligheter er påvirket av varigheten av tidligere arbeid, og om noe av arbeidserfaringen var relevant for utdanningen eller ikke.

detaljer

Tittel Har arbeidserfaring betydning for studentenes jobbmuligheter etter avsluttet utdanning?
Kategori RAPPORT
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2005
issn1504-1832