Nyutdannede kandidaters situasjon på arbeidsmarkedet – betydningen av karakterer i lys av skiftende konjunkturer

NIFU arbeidsnotat 2006:02. Hovedformålet med dette notatet er å undersøke betydningen av karakterer for overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet i lys av skiftende konjunkturer. Vi vil hovedsakelig undersøke effekten av karakterer på lønnsnivået og på sannsynligheten for å være i relevant arbeid kort tid etter eksamen, men notatet ser også på karakterenes betydning for lønnsnivået noe lengre tid etter eksamen.  Datamaterialet i notatet omfatter følgende høyere grads kandidater: humanister, realister, sivilingeniører, jurister og samfunnsvitere. Prosjektet er finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD).  Notatet er skrevet av Pål Børing, som også har vært prosjektleder. Lars Nerdrum og Clara Åse Arnesen har gitt nyttige faglige innspill og kommentarer i dette prosjektet.

detaljer

Tittel Nyutdannede kandidaters situasjon på arbeidsmarkedet – betydningen av karakterer i lys av skiftende konjunkturer
Kategori RAPPORT
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2006
issn1504-0887