Arbeidsmarkedet for akademikere: Tilbud og etterspørsel 1996 – 2006

NIFU-rapport 2007:34. Denne rapporten presenterer utviklingen i det akademiske arbeidsmarked i perioden 1996–2006. Hovedformålet har vært å kartlegge veksten i tilgangen på akademisk arbeidskraft, og hvordan denne har fordelt seg på ulike næringsgrupper og sektorer i arbeidsmarkedet. Videre belyser rapporten en rekke forskjellige forhold som har betydning for tilbud ogetterspørsel etter akademisk arbeidskraft: kandidattilgang, alderssammensetning og erstatningsbehov, akademikeres yrkesdeltagelse og arbeidstid, mobilitet, kjønnsforskjeller i det akademiske arbeidsmarked, effekten av den nye mastergradsordningen på nyutdannede akademikeres arbeidsmarkedstilpasning, utviklingen i akademikerandelen i ulike næringsgrupper, hvordan nærings- og bedriftsstruktur påvirker etterspørselen etter akademisk arbeidskraft m. m.

detaljer

Tittel Arbeidsmarkedet for akademikere: Tilbud og etterspørsel 1996 - 2006
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-549-6
issn1504-1824