Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001-2007

NIFU-rapport 2008:01. I denne rapporten har vi undersøkt om rekrutteringen til teknologi- og realfagsstudier innen høyere utdanning er blitt styrket i de senere årene for Oslo-regionen, ettersom dette har vært målsettingen med ulike tiltak rettet mot elever i videregående skole. Vi har sett på søkningen til teknologi- og realfagstudier i perioden 2001-2007 for førstegangssøkere i aldersgruppen 18-23 år med hjemsted i ulike kommuner.

detaljer

Tittel Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001-2007
Kategori RAPPORT
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-556-4
issn1504-1824