Om kapasitetsutviklingen for teknologifag og realfag i høyere utdanning: en studie av førstegangssøkere

NIFU-rapport 2008:15. Hovedformålet med denne rapporten er å undersøke hvordan søkningen til teknologifag og realfag innenfor høyere utdanning har utviklet seg i perioden 2001-2007, og i hvilken grad kvalifiserte søkere mottar tilbud om slik studieplass eller ikke. Rapporten fokuserer i særlig grad på kvalifiserte førstegangssøkere i aldersgruppen 18-23 år med teknologi- eller realfag som førsteprioritet. I rapporten undersøker vi i hvilken grad det er kjønns- og aldersmessige forskjeller mellom søkerne til teknologi- og realfag og i hvilken grad kvalifiserte søkere mottar tilbud om slik studieplass. Vi ser også på om det er geografiske forskjeller i søkningen til teknologifag og realfag, samt om det er forskjeller mellom lærestedene. Dessuten undersøker vi om det er forskjeller mellom de som søker seg til teknologifag og de som søker seg til realfag. Deretter skal vi se på søkningen til høyere utdanning for alle fagområder samlet, der vi gir tall for antall søknader, søkere og førstegangssøkere. Søkerdata fra Samordna opptak (SO) har vært benyttet i prosjektet

detaljer

Tittel Om kapasitetsutviklingen for teknologifag og realfag i høyere utdanning: en studie av førstegangssøkere
Kategori RAPPORT
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-571-7
issn1504-1824