Arbeidsmarkedet for statsansatte. Tilgang og etterspørsel etter arbeidskraft 2006 – 2030

NIFU-rapport 2008:49. I denne rapporten har vi sett på ulike mulige scenarier for utviklingen i tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft innenfor det statlige tariffområdet. Scenariene fremskriver arbeidskraftsetterspørselen med utgangspunkt i ulike forutsetninger om den økonomiske og demografiske utviklingen samt politiske målsettinger, og hvordan det kan tenkes å påvirke sysselsetting og arbeidskraftsbehov i staten.

detaljer

Tittel Arbeidsmarkedet for statsansatte. Tilgang og etterspørsel etter arbeidskraft 2006 - 2030
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-605-9
issn1504-1824