Forblir i jobb: Evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)

Evalueringen av tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er basert på informasjon om tiltaket og dets deltakere samlet inn gjennom intervjuer med NAV-informanter og arbeidsgivere med TULT-ansatte samt registerdata.

detaljer

Tittel Forblir i jobb: Evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterTor Borgar Hansen
ForfatterTore Neset
ForfatterØystein SPJELKAVIK
publikasjonsår2010