Livslang læring i norsk arbeidsliv 2003-2010: Trender og resultater fra Lærevilkårsmonitoren

NIFU-rapport 2011:5. Denne rapporten om lærevilkår i Norge er skrevet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Rapporten utgjør første del av et større prosjekt, som handler om deltakelse og investeringer i læring blant voksne, og effekter av slik læring. Det er særlig læring for og i arbeidslivet vi er opptatt av. Formålet med denne første rapporten er primært å undersøke hvordan deltakelsen i ulike former for læring har utviklet seg fra 2003 til 2010 for ulike grupper i arbeidsmarkedet. Vi undersøker hvordan deltakelsen varierer med individuelle forhold som kjønn, alder, utdanning, og yrke. Vi undersøker også hvordan forhold knyttet til arbeidsplassen, som bedriftsstørrelse og bransje påvirker deltakelsen i ulike former for læring.

detaljer

Tittel Livslang læring i norsk arbeidsliv 2003-2010: Trender og resultater fra Lærevilkårsmonitoren
KategoriRAPPORT
ForfatterØyvind Wiborg
ForfatterTore Vang Sandven
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-733-9
issn1892-2597