Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen

NIFU-rapport 2011:6. Oppdragsgiver for dette prosjektet har vært Kunnskapsdepartementet som har ønsket en oversikt over forskning om sammenhengen mellom praksis og læringsutbytte, eventuelt andre typer utbytte for ungdom, som motivasjon, trivsel og oppmøte i skolen. Departementet har ønsket en gjennomgang av hvordan begrepene teori og praksis brukes og forstås i faglitteraturen og forskningen, med tanke på å utvikle en faglig solid definisjon av begrepene. Dessuten har Kunnskapsdepartementet ønsket en oversikt over hva empirisk forskning sier om effekten av “praktisk” opplæring, aktiviteter og fag på elevers læring eller andre typer utbytte.

detaljer

Tittel Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringen
KategoriRAPPORT
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterØyvind Wiborg
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-739-1
issn1892-2597