– Disse ungdommene hadde nok ikke fullført: Evaluering av forsøk med praksisbrev. Delrapport 2

NIFU-rapport 2011:7. Rapporten, som utgjør andre delrapport i evalueringen av praksisbrevforsøket er konsentrert om gjennomføring, praksisbrevkandidatenes erfaringer med opplæring i skole og bedrift, samt lærernes og bedriftenes erfaringer med ordningen. Rapporten har i all hovedsak et empirisk fokus.  Først i sluttkapitlet drøftes utviklingen og organiseringen av praksisbrevordningen som forsøk. En hovedkonklusjon er her at forsøket er vellykket så langt

detaljer

Tittel - Disse ungdommene hadde nok ikke fullført: Evaluering av forsøk med praksisbrev. Delrapport 2
Kategori RAPPORT
ForfatterHåkon Høst
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-735-3
issn1892-2597