Trafikalt grunnkurs i ungdomsskolen: En undersøkelse basert på intervjuer med elever, lærere og skoleledere ved seks skoler

NIFU-rapport 2011:8. Denne undersøkelsen handler om hvilke erfaringer skoleledere, lærere og elever har med trafikalt grunnkurs i tilknytning til skolen. De overordnede spørsmålene som stilles er for det første om skoleledelse, lærere og elever mener at trafikalt grunnkurs passer i skolen. For det andre spør vi om tilknytningen til skolen kan sies å fremme elevers forståelse av trafikken som system og deres risikoforståelse. Disse spørsmålene belyses på grunnlag av svar på flere andre spørsmål om organisering, grad av stabilitet ved ordningen, forholdet mellom trafikalt grunnkurs og Kunnskapsløftet samt innhold og metode i grunnkurset.

detaljer

Tittel Trafikalt grunnkurs i ungdomsskolen: En undersøkelse basert på intervjuer med elever, lærere og skoleledere ved seks skoler
Kategori RAPPORT
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-738-4
issn1892-2597