Høgskolen Stord/Haugesund – fusjon, fisjon eller status quo?

NIFU-rapport 2011:12. På oppdrag fra Høgskolen Stord/Haugesund har NIFU utarbeidet en rapport om høgskolens utfordringer og valgmuligheter i et 10-15 års perspektiv. Med utgangspunkt i en gjennomgang av statlig politikk for høyere utdanning, situasjonen for høgskolen i dag og regionens kompetansebehov, drøfter rapporten fem alternativer: 1) Fusjon med Universitetet i Stavanger; 2) fusjon med Høgskolen i Bergen; 3) fisjon: miljøet i Haugesund blir en del av Universitetet i Stavanger, og miljøet på Stord blir en del av Høgskolen i Bergen; 4) Høgskolen Stord/Haugesund fortsetter som selvstendig høgskole; 5) fusjon med andre institusjoner i et Vestlandsuniversitet.

detaljer

Tittel Høgskolen Stord/Haugesund - fusjon, fisjon eller status quo?
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-744-5
issn1892-2597