Bioteknologisk FoU 2009: Ressursinnsatsen i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

NIFU-rapport 2011:16. NIFU har på oppdrag for Norges forskningsråd kartlagt bioteknologisk FoU for 2009. Kartleggingen omfatter ressursinnsatsen innenfor bioteknologisk FoU i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

publication details

Tittel Bioteknologisk FoU 2009: Ressursinnsatsen i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
KategoriRAPPORT
Pål Børing
Kaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-763-6
issn1892-2597