Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

NIFU rapport 2011:21. Rapporten inneholder kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste i Norge. Bakgrunnen har vært at Senter for IKT i utdanningen ønsker å se på mulighetene for å utvikle en personlig nettbasert veiledningstjeneste for utdanningsvalg her til lands.

detaljer

Tittel Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-758-2
issn1892-2597