Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene: Rapport fra en arbeidsgruppe

NIFU-rapport 2011:22. I møte i de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning 18. februar 2010 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer oppnevnt av de fire regionale helseforetakene for å bistå NIFU med å videreutvikle og forbedre rapporteringssystemet for ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetak og private, ideelle sykehus.  I denne rapporten presenteres arbeidsgruppens innstilling.

detaljer

Tittel Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene: Rapport fra en arbeidsgruppe
KategoriRAPPORT
RedaktørOle Wiig
RedaktørAnne Husebekk
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-761-2
issn1892-2597