Praksisbrev – et vellykket tiltak mot frafall. Hva er lærdommene? Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av forsøk med praksisbrev 2008-2011

NIFU-rapport 2011:27. Dette er sluttrapporten fra NIFUs evaluering av forsøket med praksisbrev som tiltak mot frafall 2008-2011. Evalueringen har omfattet fylkene Akershus, Vestfold og Rogaland Oppdragsgiver for evalueringen av Rogaland og Vestfold (opprinnelig også Oslo) er Utdanningsdirektoratet, mens det for evalueringen av Akershus-forsøket er fylkeskommunen selv. Evalueringene har vært samkjørt som én, felles evaluering med felles rapportering. Foreløpige resultater har blitt publisert i NIFUs rapportserie i desember 2009 og februar 2011.

detaljer

Tittel Praksisbrev – et vellykket tiltak mot frafall. Hva er lærdommene? Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av forsøk med praksisbrev 2008-2011
Kategori RAPPORT
ForfatterHåkon Høst
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-774-2
issn1892-2597