Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid i 2009: En analyse basert på FoU-statistisk materiale

NIFU-rapport 2011:28. I denne rapporten beskriver vi ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) innenfor medisin og helsefag. Rapporten er basert på eksisterende datamateriale, først og fremst den norske FoU-statistikken. Siste undersøkelse gjelder året 2009, men rapporten viser også utviklingstrekk i FoU-innsatsen over tid. Andre relevante datakilder er også trukket inn der det er relevant. Hovedvekten i beskrivelsene ligger på FoU-innsatsen i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, inkludert helseforetak.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid i 2009: En analyse basert på FoU-statistisk materiale
KategoriRAPPORT
Ole Wiig
Hebe Gunnes
Susanne Lehmann Sundnes
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-780-3
issn1892-2597