Utlendinger i norsk forskning: En undersøkelse basert på registerdata

NIFU-rapport 2011:30. Innslaget av utlendinger i norsk forskning er økende. I statistikken over avlagte doktorgrader registreres doktorenes statsborgerskap jevnlig, mens en slik registrering gjøres regulært ikke for det samlede forskerpersonalet.
Til grunn for denne rapporten ligger en særskilt kartlegging av statsborgerskap og innvandringsbakgrunn blant det vitenskapelige personalet ved universiteter og høgskoler og forskerne i instituttsektoren. Kartleggingen bygger på en kobling av NIFUs register over forskerpersonale og SSBs personregistre.

detaljer

Tittel Utlendinger i norsk forskning: En undersøkelse basert på registerdata
KategoriRAPPORT
ForfatterTerje Bruen Olsen
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-777-3
issn1892-2597