Studiesituasjon og studentøkonomi: Norske resultater fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent IV

NIFU-rapport 2011:33. Denne rapporten presenterer resultater fra den norske delen av Eurostudent-undersøkelsen. Den tar for seg ulike aspekter ved norske studenters livssituasjon og studiehverdag; tid brukt på studier og arbeid, økonomi, boforhold og studieopphold i utlandet. Rapporten er skrevet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

detaljer

Tittel Studiesituasjon og studentøkonomi: Norske resultater fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent IV
KategoriRAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-783-4
issn1892-2597