Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 3

Kompetanseløftet 2015 er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding nr. 25 (2005 – 2006), som er grunnlaget for den statlige satsningen på de kommunale omsorgstjenestene i de nærmeste årene framover. Kompetanseløftet har som mål å sikre den nødvendige rekruttering og kvalifisering for å dekke de krevende og økende oppgavene i den kommunale omsorgssektoren i årene framover. Oppgaven med å evaluere handlingsplanen ble gitt til NIBR og NIFU, som deler på arbeidsoppgavene i prosjektet. Denne tredje underveisrapporten fra prosjektet belyser vekst i sysselsetting og årsverk, samt økt kompetanse i forhold til målene i Omsorgsplanen. I denne delrapporten har vi lagt mer vekt på de regionale forskjellene. I tillegg belyses utdanningskapasiteten og kompetanseutvikling. Et fyldig tabellvedlegg er tatt med.

detaljer

Tittel Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 3
KategoriRAPPORT
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterHåkon Høst
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-728-5
issn1892-2597