Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser

NIFU-rapport 2011:2. Kunnskapsdepartementet besluttet tidlig i 2010 å evaluere forskning i Norge innenfor muskel- og skjelettlidelser. Evalueringen skulle danne grunnlag for videre strategier og planer for forskning i feltet, dessuten skulle den danne et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å opprette en høyere utdanning rettet mot en yrkespraksis som kiropraktor i Norge

detaljer

Tittel Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser
KategoriRAPPORT
ForfatterStefan Lohmander
ForfatterJan Hartvigsen
ForfatterIngrid Lundberg
ForfatterEwa M. Roos
RedaktørVera Schwach
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-729-2
issn1892-2597