Språk i pensumlitteratur: Bruk av norsk og engelsk i første år på grunnivå i høyere utdanning: fysikk, historie, informatikk, sosiologi og sykepleie

NIFU-rapport 2011:9. På oppdrag av Språkrådet har NIFU kartlagt språkbruk i forskning og høyere utdanning, nærmere bestemt språk i pensumlitteratur for grunnivået ved universiteter og høgskoler. I sjangeren inngår pensumlitteratur fag- og lærebøker, kompendier, artikler og dessuten andre typer læremidler, slik som digitale læremidler. Formålet med denne undersøkelsen er å samle inn opplysninger med sikte på å dokumentere status for faktisk språkbruk i høyere utdanning og belyse utviklingslinjer over tid. Rapporten er en oppfølger til en kartlegging NIFU gjennomførte i 1999–2000.

publication details

Tittel Språk i pensumlitteratur: Bruk av norsk og engelsk i første år på grunnivå i høyere utdanning: fysikk, historie, informatikk, sosiologi og sykepleie
KategoriRAPPORT
Vera Schwach
Carmen Celine From Dalseng
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-740-7
issn1892-2597