Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter

NIFU-rapport 2011:18. Denne rapporten tar for seg profesjonsutdanningen for arkitekter og sivilingeniører innenfor byggfag, og hvordan disse utdanningene kvalifiserer for bygging. Prosjektet ser på hvordan relevansen av utdanningene vurderes fra ulike aktørers ståsted, både de som utdanner, kandidatene som uteksamineres, og sentrale aktører i byggenæringen. Rapporten belyser noen av de utfordringene som en endret byggenæring stiller utdanningene overfor, og hvordan lærestedene søker å kvalifisere kandidatene for arbeidet i byggenæringen. Videre viser rapporten hvordan uteksaminerte kandidater vurderer relevansen av utdanningen og utnyttelse av kompetanse og ferdigheter når de er kommet ut i jobb.

detaljer

Tittel Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter
KategoriRAPPORT
ForfatterJorunn Spord Borgen
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-755-1
issn1892-2597