Sikkerhet i komplekse prosjekter: En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

NIFU-rapport 2011:23. Denne rapporten formidler resultater fra en undersøkelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i komplekse bygge- og anleggsprosjekter. På grunnlag av data samlet inn i fire slike prosjekter analyserer vi hvordan man i praksis går frem for å oppfylle krav som stilles i lover og forskrifter når prosjekter er delt opp i et stort antall underentrepriser, og arbeidssituasjonen er preget av at roller er komplekse og ansvarsforhold uoversiktlige.

detaljer

Tittel Sikkerhet i komplekse prosjekter: En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter
KategoriRAPPORT
ForfatterHilde Nykamp
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterFinn Ørstavik
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-792-6
issn1892-2597