De regionale forskningsinstituttene: Faktarapport

NIFU-rapport 2011:31. På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU utarbeidet en faktarapport om de tolv regionale forskningsinstituttene som alle mottar statlig basisfinansiering fra Forskningsrådet. Rapporten skal dannet et faktagrunnlag for rådets evaluering av disse tolv instituttene. Den beskriver instituttenes formål og rammebetingelser, inkludert økonomiske forhold og vitenskapelig produksjon. Rapporten viser status per 2010 og utviklingstrekk mellom 2006 og 2010.

publication details

Tittel De regionale forskningsinstituttene: Faktarapport
Kategori RAPPORT
Vera Schwach
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-779-7
issn1892-2597