Forskningspraksis ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv: En sammenligning av 14 land

NIFU-rapport 2011:41. Denne rapporten sammenligner universitetspersonalets forskningspraksis i Norge og 13 andre land; fire i Europa (Finland, Italia, Storbritannia og Tyskland), to i Nord-Amerika (Canada og USA), tre i Latin-Amerika (Argentina, Brasil og Mexico), tre i Asia (Kina, det autonome området Hong Kong og Malaysia), samt Australia. Datamaterialet er hentet fra en felles spørreskjemaundersøkelse foretatt i 2007/2008 – The Changing Academic Profession (CAP)

detaljer

Tittel Forskningspraksis ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv: En sammenligning av 14 land
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterPeter Bentley
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-797-1
issn1892-2597