Elevers prestasjonsutvikling – hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater»

NIFU-rapport 2011:35. Dette er andre delrapport fra prosjektet «Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen». Prosjektet utføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og strekker seg over tre år; fra 2010 til 2012. Totalt er prosjektet sammensatt av tre delprosjekter som til sammen vil innhente og analysere data fra ulike kilder, både kvalitative og kvantitative. Formålet er å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag og å utvikle gode kvalitetsindikatorer knyttet til vurdering av ressursinnsats og læringsresultater. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SØF (Senter for økonomisk analyse), hvor miljøene leverer separate delrapporter.

detaljer

Tittel Elevers prestasjonsutvikling – hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet «Ressurser og resultater»
KategoriRAPPORT
ForfatterØyvind Wiborg
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterJens B. Grøgaard
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-796-4
issn1892-2597