Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet

NIFU-rapport 2010:27. Formålet med denne rapporten har vært å kartlegge hvordan veksten i tilgangen på nyutdannede kandidater med høyere grad de siste 20 årene har fordelt seg på ulike næringsgrupper og sektorer. Selv om nyutdannede kandidater bare utgjør en meget liten del av arbeidsmarkedet, er de allikevel en interessant gruppe fordi deres arbeidsmarkedstilpasning ofte gir gode indikasjoner på nye trender og utviklingstrekk i arbeidslivet. Rekrutteringen av nyutdannede kandidater gir derfor en viktig indikasjon på kunnskapsutviklingen på de ulike områdene, og det belyser utviklingen i utformingen av det norske nasjonale forsknings- og innovasjonssystemet.

detaljer

Tittel Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet
Kategori RAPPORT
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-694-3
issn1504-1824