Offentlig eller privat sektor? Endrede relasjoner for nyutdannede med høyere utdanning

NIFU-rapport 2008:14. På tross av den kraftige veksten i rekrutteringen til høyere utdanning de seneste tiårene, synes offentlig sektor allikevel å ha fått et rekrutteringsproblem når det gjelder mange typer av høyt utdannet arbeidskraft. Lav lønn, lite interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og at arbeidsplassene ofte er på lite sentrale steder er noen av de forholdene som synes å gjøre offentlig sektor lite attraktivt for mange. Mest avgjørende for utviklingen i rekrutteringssituasjonen er det at man lykkes med å vinne konkurransen om nyutdannede kandidater. I denne rapporten vil vi belyse om andelen av nyutdannede kandidater som går til offentlig sektor har sunket, og eventuelt hvorfor offentlig sektor har blitt mindre attraktivt for nyutdannede kandidater enn tidligere.

detaljer

Tittel Offentlig eller privat sektor? Endrede relasjoner for nyutdannede med høyere utdanning
Kategori RAPPORT
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-569-4
issn1504-1824