Endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene: Rapport I fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning

NIFU arbeidnotat 2011:12. Til å videreføre arbeidet med å utvikle og forbedre målesystemet for ressursbruk til forskning i helseforetakene, oppnevnte RHFenes strategigruppe for forskning våren 2011 en ny, permanent gruppe – ressursgruppen. Ressursgruppen har hatt to møter høsten 2011 og leverer med dette arbeidsnotatet sin først innstilling.

detaljer

Tittel Endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene: Rapport I fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
KategoriRAPPORT
RedaktørPål Bakke
RedaktørOle Wiig
publikasjonsår2011
issn1894-8200