Ledet til ledelse: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv. Delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen

NIFU-delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen. Dette er den første av fire rapporter fra følgeevalueringen av den nasjonale rektorutdanningen – et initiativ iverksatt av Utdanningsdirektoratet for rektorer og skoleledere i grunn- og videregående opplæring. Evalueringen er et samarbeid mellom NIFU og NTNU Samfunnsforskning.

detaljer

Tittel Ledet til ledelse: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv. Delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
KategoriRAPPORT
ForfatterIngunn Hybertsen Lysø
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterKristian Mjøen
publikasjonsår2011