Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2010. Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU-rapport 2011:44. For femte gang har NIFU gjennomført en måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakssektoren. Rapporteringen bygger på et opplegg utviklet av de regionale helseforetakene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og det daværende Helse Sør RHF. Etter overtagelsen fra og med 2006-rapporteringen har NIFU videreutviklet målesystemet i samarbeid med sektoren selv. Blant annet er rapporteringen samordnet med den norske FoU-statistikken. I 2010 og 2011 er sider ved målesystemet blitt diskutert i en arbeidsgruppe som senere er omdannet til en permanent ressursgruppe for målesystemet.
Hovedformålet med denne rapporten er å dokumentere gjennomføringen av og hovedresultater fra målingen av helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2010

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2010. Hovedresultater og dokumentasjon
KategoriRAPPORT
Ole Wiig
Hebe Gunnes
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-805-3
issn1892-2597