Kompetanse for innovasjon: En oversikt over forskningslitteratur, policy og virkemidler

NIFU-rapport 2011:45. Denne rapporten oppsummerer noen hovedfunn og aktuelle problemstillinger om sammenhengene mellom kompetanse og innovasjon. Rapporten er gjort på oppdrag fra Abelia, og skal primært tjene som en plattform for videre diskusjon av tematikken. Rapporten gjennomgår sentral forskning på området, trekker fram noen hovedpoenger fra den internasjonale policydiskusjonen og drøfter til slutt norsk politikk og virkemidler rettet mot kompetanse for innovasjon. Avslutningsvis reises noen hovedspørsmål som vi mener det kan være interessant å diskutere og forfølge videre

detaljer

Tittel Kompetanse for innovasjon: En oversikt over forskningslitteratur, policy og virkemidler
KategoriRAPPORT
ForfatterTaran Thune
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2011
isbn978-82-7218-806-0
issn1892-2597