Evaluering av Nordplus

TemaNord 2011. Nordisk ministerråd skal i 2011 beslutte neste generasjon Nordplus.
Nordplus er Nordisk ministerråds største kontinuerlige program og det
største nordisk-baltiske samarbeidsområde. Programmene favner bredt over hele livslang læring fra barnehage til universitet, voksenopplæring og språk-
samarbeid. Programmene har en forhistorie som går over 20 år, og har vokst i både bredde og dybde.

publication details

Tittel Evaluering av Nordplus
KategoriRAPPORT
Bjørn Stensaker
Jorunn Spord Borgen
Musial Kazimierz
Vera Schwach
publikasjonsår2011
isbn978.92893-2204-1
issn0908-6692