Utdanningsforskere og nylig avlagte doktorgrader: En gjennomgang av doktorgrader avlagt i perioden 2008-våren 2011

Arbeidsnotat 2011:11. NIFU har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt doktorgrader avlagt av utdanningsforskere i forbindelse med kartleggingen av ressurser til utdanningsforskning i 2009. Doktorgradsavhandlingene er dernest klassifisert etter forskningsområde og forskningsaktivitet. Vi har også sett på doktorandenes utdanningsbakgrunn, kjønn og alder ved disputas.

detaljer

Tittel Utdanningsforskere og nylig avlagte doktorgrader: En gjennomgang av doktorgrader avlagt i perioden 2008-våren 2011
Kategori RAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2011
issn1894-8200