Dokumentasjonsnotat: Ut av videregående med ulik kompetanse – de første årene på arbeidsmarkedet

NIFU arbeidsnotat 2011:9. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet med ett formål, nemlig å tjene som dokumentasjon for resultater som er presentert i artikkelen «Ut av videregående med ulik kompetanse – de første årene på arbeidsmarkedet», som er publisert i Statistisk sentralbyrå publikasjon «Utdanning 2011 – veien til arbeidslivet». Resultatene som er presentert i denne artikkelen, er basert på en rekke regresjonsanalyser som det naturlig nok ikke var plass til å presentere i publikasjonen. Siden disse analysene ikke er publisert i andre rapporter fra NIFU, presenterer vi dem i dette arbeidsnotatet

detaljer

Tittel Dokumentasjonsnotat: Ut av videregående med ulik kompetanse – de første årene på arbeidsmarkedet
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2011
issn1894-8200