Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia

NIFU arbeidsnotat 2011:7. På oppdrag fra Tekna og NTNU har NIFU laget en kommentert tabellsamling om utenlandske og norske doktorgradskandidater innenfor realfag og teknologi ved NTNU som disputerte i 2007, 2008 og 2009. Doktorandene var tilknyttet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME), Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), i tillegg til Institutt for industriell økonomi og teknologi-ledelse ved SVTfakultetet. Vi har sett på deres karriere i norsk akademia gjennom å utarbeide oversikter over disse doktorgradskandidatenes tilsettinger i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren per 01.10.2009.

detaljer

Tittel Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia
Kategori RAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2011
issn1894-8200